Cartipàs municipal

L'Alcaldia pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor o regidora.

Les regidories delegades tenen les atribucions que s’especifiquen a la respectiva resolució de delegació, i les exerceixen d’acord amb el que en ella s’estableix, en el marc de les normes del Reglament Orgànic de l’Ajuntament Sant Pol de Mar.

L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 

Cartipàs 2015-2019


L’organització del govern municipal s’estructurarà en quatre grans àrees:

 1. Àrea d’Alcaldia i Coordinació de govern. Presidida per l’alcaldessa Montserrat Garrido i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:
  1. Governació
 2. Àrea de Serveis generals. Presidida pel 1r. tinent d’alcaldia Ferran Xumetra i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:
  1. Serveis Municipals
  2. Medi Ambient
  3. Recursos Humans
  4. Hisenda

Dintre d’aquesta àrea, la regidora Verònica Martí serà adjunta a la regidoria de Medi Ambient, amb les delegacions de Platges, Sanitat, Salut i Consum, i la responsabilitat de Recursos Humans serà de l'alcaldessa Montserrat Garrido.

 1. Àrea de Serveis Territorials. Presidida pel 2n. tinent d’alcaldia Xavier Catarineu i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:
  1. Urbanisme
  2. Comunicació i Noves Tecnologies
 1. Àrea de Serveis a les persones. Presidida per la 3a. tinent d’alcaldia Marta Romà i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:
  1. Esports
  2. Cultura
  3. Ensenyament
  4. Joventut
  5. Igualtat
  6. Promoció econòmica, Fires i Comerç
  7. Festes
  8. Turisme
  9. Serveis Socials i dinamització de la gent gran

Dintre d’aquesta àrea, la regidoria d’Esports és delegada al regidor Daniel Comas; Promoció Econòmica, Festes i Turisme són delegades al regidor Robert Garcia, i Serveis Socials , Dinamització de la gent gran i Habitatge es deleguen al regidor Josep Parada. El 2n. tinent d’alcaldia Xavier Catarineu també serà regidor adjunt de Cultura.

FITXERS

AdjuntMida
PDF icon Decret modificació cartipàs36.69 KB
Comparteix aquesta pàgina: