Incidències a la via pública

Utilitzeu aquest formulari per notificar a l'Ajuntament desperfectes o problemes de la vía pública.

Les imatges no seran publicades al web i seran analitzades pels responsables de manteniment. Deixeu les vostres dades si voleu que l'Ajuntament us torni resposta.

També podeu utilitzar l'aplicació per a telèfon mòbil LíneaVerde, que us permet notificar a l'intant qualsevol incidència a la via pública. Teniu més informació sobre aquesta aplicació i com descarregar-la en aquest enllaç.

Comparteix aquesta pàgina: