Mitjans de comunicació

ens El Nou Santpolenc

Publicació municipal de periodicitat trimestral amb reportatges sobre Sant Pol i la seva història, informació d'entitats, entrevistes i participació ciutadana.

Sant Pol t'informa

Butlletí municipal de periodicitat mensual.

Ràdio Sant Pol

Emissora Municipal amb continguts informatius i genèrics, d'elaboració pròpia i redifusió. 

L'Ajuntament Informa

Fulletó amb informació municipal editat entre 2003 i 2012.

Sant Pol Mèdia

Portal multimèdia actiu en el període 2016-2018 que donava cobertura audiovisual dels actes celebrats a Sant Pol, a més de realitzar entrevistes i retransmetre els plens en directe per streaming.

Comparteix aquesta pàgina: