Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 89/2021, aprovació inicial del projecte constructiu per a la renovació de la xarxa de clavegueram existent a l’interior del Torrent Arrosser
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 88/2021 adjudicació i formalització contracte pel manteniment de les instal•lacions d'aire condicionat i instal•lacions tèrmiques a les dependències municipals
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 87/2021, notificació infructuosa de denegació alta al Padró Municipal d’ Habitants
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 86/2021, baixa per inscripció indeguda en el padró municipal d'habitants
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 84/2021, convocatòria del procés selectiu d’un/a Oficial segona de lampisteria per a l’execució d’un programa ‘Assistència tècnica d’un/a instal•lador/a especialitzat/ada en l’eficiència energètica i energies renovables’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 85/2021, Anunci 84/2021, convocatòria del procés selectiu del procés selectiu d’un/a Oficial segona de lampisteria per a l’execució d’un programa ‘Assistència tècnica d’un/a instal•lador/a especialitzat/ada en l’eficiència energètica i energies reno
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 83/2021, convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de Tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrita a l’Àrea de Secretaria Intervenció
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 82/2021, convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de Tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrita a l’Àrea de Secretaria Intervenció
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 81/20201, formalització contracte per l’explotació del servei de temporada GU8 a la Platja del Morer
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 80/2021, licitació pel subministrament d’un vehicle per a la recollida de residus sòlids urbans de l’ajuntament de Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 76/2021, notificació infructuosa alta padró municipal d'habitants
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 79/2021, licitació redacció del projecte bàsic, executiu i la posterior execució de les obres d'ampliació de l'Escola Sant Pau
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 78/2021, comptes generals de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar corresponents a l’exercici 2020
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 77/2021, llista definitiva de les persones admeses i excloses del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal operari de la brigada de serveis municipals
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 75/2021, notificació infructuosa denegació alta padró municipal d'habitants
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 74/2021, llista provisional de les persones admeses i excloses del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal operari de la brigada de serveis municipals
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 73/2021, notificació infructuosa denegació alta padró municipal d'habitants
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 72/2021, formalització del contracte del servei d’instal•lació, manteniment, retirada i emmagatzematge dels elements d’abalisament i del mobiliari de platja del municipi de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 71/2021, formalització del contracte del servei de socorrisme al municipi de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 70/2021, licitació per l'execució de les obres definides al Projecte constructiu de les obres d’estabilització del talús del marge esquerre de la riera de Sant Pol a la zona de Can Roca T.M. Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 69/2021, notificació infructuosa denegació alta padró municipal d'habitants
Comparteix aquesta pàgina: