Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 132/2022, l’expedient sancionador en matèria de tinença d’animals
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 134/2022, llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció d’un/a Oficial Segona de Jardineria i un/a Agent Cívic/a, en el marc d’un Pla d’Ocupació 2022
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 133/2022, formalització contracte pel servei de dinamització juvenil de l’espai jove de Ca l’Arturo
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 131/2022, adjudicació contracte mixt de subministrament, retirada i instal•lació de la gespa artificial camp de futbol municipal “Sot del Bagueny”
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 130/2022, llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció d’un/a Oficial Segona de Jardineria i un/a Agent Cívic/a, en el marc d’un Pla d’Ocupació 2022
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 128/2022, aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança número 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 129/2022, Ampliació termini presentació sol·licituds - Pla local d'ocupació 2022
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 119/2022, adjudicació contracte de subministrament d’una ESCOMBRADORA ELÈCTRICA ASPIRANT D. Zero2 FASE II a través de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l’Associació Catalana de Municipis
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 125/2022, licitació execució de les actuacions definides al "Projecte executiu de condicionament acústic i equipament audiovisual de la Sala Josep. M. Ainaud de Lasarte de Sant Pol de Mar"
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 124/2022, licitació del servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló de Sant Pol de Mar, contracte reservat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 123/2022, Incoació d’expedient sancionador per suposada infracció administrativa en matèria de civisme.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 127/2022, convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal, d’un/a oficial segona de jardineria i un/a agent cívic/a
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 126/22, convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal, d’un/a oficial segona de jardineria i un/a agent cívic/a
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 122/2022, la constitució d’una borsa de treball de treballador/a familiar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 121/2022, la Borsa de treball de Mestre/a d’educació infantil
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 120/2022, borsa de treball de Tècnic/a d’educació infantil
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 118/2022, contracte d'execució de les obres definides al projecte constructiu de la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de fibrociment del carrer Abat Deàs
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 117/2022, execució de les obres definides al Projecte constructiu per a la reforma integral de l’habitatge ubicat al 3r pis 1a porta del carrer Ignasi Mas Morell 12 de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 116/2022, Contracte pel servei de dinamització juvenil de l’espai jove de Ca l’Arturo
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 115/2022, aprovació definitiva condicionament acústic Sala Ainaud de Lasarte
Comparteix aquesta pàgina: