Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 42/2021, aprovació definitiva del Reglament del servei d’estacionament regulat de vehicles en les vies públiques i espais habilitats de Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 40/2021, llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Enginyer/a per a l’execució d’un programa Elaboració i seguiment del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i Clima i la gestió del Pla de verificació d’activitats 2021-2024’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 39/2021, procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a agent cívic/a, en el marc del ‘Pla de Reactivació de l’Ocupació’ en el si del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 38/2021, procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a agent cívic/a, en el marc del ‘Pla de Reactivació de l’Ocupació’ en el si del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 37/2021, rectificació error en l'aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal número 14
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 35/2021, convocatòria per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 34/2021, convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent de la policia local
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 33/2021, aprovació inicial del projecte executiu de millora tancament i adequació de l’enllumenat de la deixalleria municipal, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 32/2021, aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de circulació i el quadre d’infraccions a la normativa vigent.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 31/2021, aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’establiment de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques municipals.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 30/2021, actualització de la Relació de llocs de treball 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 29/21, CONVENI AGIPH (PADRÓ)
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 28/2021, llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Enginyer/a per a l’execució d’un programa i calendari proves
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 27/2021, oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 26/2021, licitació del servei d’instal•lació, manteniment, retirada i emmagatzematge dels elements d’abalisament i del mobiliari de platja del municipi de Sant Pol de Mar, en 2 lots.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 25/2021, d’aprovació del projecte tècnic d’estabilització del talús del marge esquerre de la Riera de Sant Pol de Mar a la zona de Can Roca
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 24/2021, d’aprovació definitiva del Reglament de règim d’ús i adjudicació de les parcel•les de titularitat municipal destinades a horts urbans ecològics
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 23/2021, aprovació inicial de l’avantprojecte d’ampliació de l’escola Sant Pau per reconversió a institut escola
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 22/2021, licitació del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrismea les platges de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 21/2021, renovacions padró
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 20/2021, aprovació del Padró de la taxa de manteniment per la conservació i neteja del cementiri de l’exercici 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 19/2021, modificació del reglament d’estacionament regulat de vehicles en les vies públiques i espais habilitats de Sant Pol de Mar, règim zona taronja i zona blava.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 18/2021 aprovació definitiva del Reglament de règim d’ús i adjudicació de les parcel·les de titularitat municipal destinades a horts urbans ecològics.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 17/2021, aprovació inicial del reglament d’ús i explotació de la deixalleria de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 12/2021 aprovació definitiva del Reglament de serveis per a la vida autònoma al domicili
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 16/2021, licitació contracte neteja de platges
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 15/21, aprovació definitiva del Pla d'activitats de Sant Pol de Mar
Comparteix aquesta pàgina: