Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 76/2022, d'aprovació del projecte executiu sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat al nucli de població de Roques Blanques.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 75/2022, adjudicació i formalització contracte d’autorització d’explotació dels serveis de temporada a les platges
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 74/2022, aprovació inicial del projecte de la remodelació de la xarxa de clavegueram del carrer Sant Pau
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 73/2022, sobre bicicletes abandonades
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 72/2022, sobre vehicles abandonats
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 71/2022, actualització de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 67/2022, modificació del Reglament d’adjudicació i gestió del funcionament intern del recurs de pisos d’allotjament temporal en situacions de risc d’exclusió social
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 70/2022, aprovació definitiva del projecte d’instal•lació fotovoltaica d’autoconsum a la llar d’infants Municipal “El Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 69/2022, aprovació inicial del projecte executiu de les obres de renovació de la gespa artificial del camp de Futbol Municipal
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 68/2022, llista provisional de les persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’agent de policia local, pel sistema de mobilitat interadministrativa
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 66/2022, licitació del servei de lloguer i manteniment de parquímetres i vigilància de la zona blava de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 65/2022, sol•licituds de parcel•les de titularitat municipal destinades a horts urbans ecològics
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 64/2022, sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2022/2023
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 62/2022, expedient sancionador infracció en matèria de tinença responsable d’animals domèstics.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 58/2022, aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 57/2022, baixa padró habitants
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 55/2022, aprovació inicial del projecte executiu de reforma d’un habitatge, en un bloc plurifamiliar d’habitatges de propietat municipal, situat al c/ Ignasi Mas Morell, 12 3-1
Comparteix aquesta pàgina: