Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 7/2021, aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a l'exercici 2021, les Bases d'execució del pressupost i la Plantilla de personal.
Data publicació:
Data retirada:
anunci 6/2021 aprovació del Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial dels membres del cos de la Policia Local de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 5/2021, licitació del contracte pel subministrament de mobiliari urbà (papereres, bancs i jardineres), tancaments i travesses de fusta per ser instal•lats a la via pública.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 4/2021, licitació del ontracte del servei de manteniment de la xarxa i instal•lacions municipals del clavegueram de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 3/21, convocatòria procés selectiu d'un/a Enginyer/a per programa -Pla d'acció per a l'Energia Sostenible i Clima i gestió Pla verificació d'activitats 2021-2024'
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 2/2021, convocatòria subvencions de prestacions econòmiques dels serveis socials
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 1/21, d'aprovació inicial Ordenança Municipal sobre de protecció de l'arbrat públic i privat de Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 95/2020, d'avocació de competències
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 94/2020, d'aprovació definitiva projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al CEIP SANT PAU
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 93/2020, aprovació inicial pressupost exercici 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 92/2020 d'aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 2
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 91/2020, aprovació definitiva ordenances 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 90/2020, extinció de la concessió de Drets Funeraris sobre el nínxol A84
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 89/2020, sobre vehicles abandonats
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 88/2020, declarar desert el procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a de recursos humans
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 87/2020, aprovació inicial del Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial dels membres del cos de la Policia Local de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 86/2020, aprovació inicial del Pla d’activitats de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, pel quadrienni 2021-2024.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 85/20, convocatòria agent policia local mitjançant concurs de mèrits
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 84/2020, d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis assistencials
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 83/2020, d'aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari núm. 2/2020
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 82/2020, adjudicació i formalització contracte d’execució de les obres d'ampliació de l'Escola Sant Pau de Sant Pol
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 81/2020, Incoació d’expedient sancionador per suposada infracció administrativa en matèria de residus.
Comparteix aquesta pàgina: