Albert Font Lacambra (ERC-AM)

Nascut a Barcelona l'any 1971. Veí de Sant Pol des de 1984 i pare de dos fills.

Trajectòria professional:
Mecànic d'automoció. Sempre he treballat com a comercial autònom o empresari, actualment com a empresari en el sector del reciclatge.

Trajectòria política:
Militant d'ERC des de 1999. En la legislatura 2003/2007, va ser 2n tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Medi Ambient, Habitatge i Cultura. En les legislatures 2011/2015 i 2015/2019 ha estat regidor a l'oposició. Actualment és 2n tinent d'alcalde i dirigeix l'Àrea de Governació i Serveis Generals, essent regidor d'Hisenda i Serveis Municipals.

Declaració d'activitat i béns

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local2: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa3: 50 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes4: 50 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebrarà un màxim de 4 sessions mensuals)
3(Se celebra amb la mateixa periodicitat que les sessions de Ple)
4(Se celebra una única sessió anual)
 

Comparteix aquesta pàgina: