Alexandre Arozamena Sáez (JxCat)

Viu a Sant Pol des de fa 12 anys, on ha format la seva família.
Ha practicat a nivell federat el bàsquet, el tennis i l’atletisme, i fins fa pocs anys ha exercit d’entrenador de bàsquet.

Trajectòria professional
Sóc llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en Direcció Financera i Comptable.
He desenvolupat la meva carrera professional en les àrees d’auditoria financera i control financer.

Trajectòria política:
Regidor de l'Ajuntament, mandat 2019-2023. Portaveu del grup municipal de JxCat des de l'octubre de 2020.

Declaració d'activitats i béns
 

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa2: 50 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes3: 50 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebra amb la mateixa periodicitat que les sessions de Ple)
3(Se celebra un cop l'any)

Comparteix aquesta pàgina: