Anna Losantos Sistach (CUP-Amunt)

Data de naixement: 12 de gener de 1962
 
Trajectòria professional:
Professora de música i musicoterapeuta especialitzada en infància amb pluridiscapacitat. Intèrpret de fagots històrics.

Trajectòria política:
Ha format part de diversos col·lectius i entitats del municipi (AMPA, AAVV les Formigues, A Tot Drap, Colla de Geganters, Col·lectiu Feminista, etc.)
També ha format part de diversos processos participatius dins el municipi (Pla d'acció cultural, Reglament de participació ciutadana, Pla estratègic).
Actualment és Regidora de Promoció Econòmica, Turisme, Cultura i Equitat.

Declaració d'activitats i béns

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a la Comissió Coordinació de Govern2: 250 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebra un màxim de quatre sessions mensuals)

Comparteix aquesta pàgina: