David Hernández Teixidó (CUP-Amunt)

david.hernandez@santpol.cat
 
Twitter: @David_Teixido
 

Data de naixement: 29 de juliol de 1991
 
Trajectòria professional:
Graduat en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment treballa al departament d'acció sindical i d'assessorament de la Intersindical-CSC. Experiència prèvia com a alliberat tècnic de la CUP del Maresme, com a auxiliar administratiu i com a empleat del sector de la restauració.

Trajectòria política:
Va començar la militància política a la universitat amb el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i al moviment juvenil amb el col·lectiu de l'Alt Maresme Joves per la Terra. Actualment és membre de la CUP i de Poble Lliure i soci de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua.
Actualment, 3a Tinença d'Alcaldia i president de l'Àrea de Transparència, regidor de Participació i Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Declaració d'activitats i béns
 

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local2: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa3: 50 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebrarà un màxim de 4 sessions mensuals)
3(Se celebra amb la mateixa periodicitat que les sessions de Ple)

Comparteix aquesta pàgina: