Eva Pujol Boronat (ERC- AM)

Data de naixement: 13 d'agost de 1974

Trajectòria professional:
Diplomada en magisteri amb especialitat en educació física per la Universitat Ramon Llull.
Postgrau en arts plàstiques cursat a  la Universitat Ramon Llull.
Mestra funcionària a l'escola Joan Maragall d'Arenys de Mar i actualment mestra a l'escola Sant Pau de Sant Pol de Mar.
Sempre he estat vinculada a l'educació en el lleure.

Trajectòria política:
Independent per ERC des de fa 10 anys.
Actualment és 4a Tinent d'Alcaldia i presideix l'Àrea de Serveis a les Persones, essent responsable de les regidories d'Educació, Esports, Joventut i Habitatge.

Declaració d'activitats i béns

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a la Junta de Govern Local2: 250 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebra un màxim de 4 sessions mensuals)

Comparteix aquesta pàgina: