Isabel Llari Joya (CUP-Amunt)

isabel.llari@santpol.cat

Horari de visites concertades:
Dilluns, dimarts i dimecres, de 9.30 a 11.00 h

Data de naixement: 3 d'agost de 1969.
 
Trajectòria professional:
Psicòloga de formació i treballadora pública de vocació. Sempre ha treballat en l’àmbit de la intervenció i la inclusió social, i la promoció económica des de l’administració local. Disposa de formació de postgrau en direcció del desenvolupament econòmic i en promoció del comerç local.
 
Trajectòria política:
Vinculada des de sempre i amb participació activa en les associacions de famílies d’educació infantil, primària i secundària i l’activitat cultural de Sant Pol. Molt vinculada també a l’acció sindical ,és membre activa, militant i fundadora de la CUP Sant Pol de Mar.
Actualment ocupa la 1a Tinença d'Alcaldia i presidència de l'Àrea de Territori , i és regidora d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Declaració d'activitats i béns

Retribució anual*:
34.000 euros bruts en règim de dedicació exclusiva.
*(Incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre.)

Comparteix aquesta pàgina: