Josep Parada Rafael (Junts per Sant Pol)

Nascut a Barcelona el 1955. Casat i pare d’una filla i un fill.

Trajectòria professional:
Tècnic d’Arts Gràfiques, maquetista i dissenyador gràfic; amb quaranta-dos anys d’experiència a l’ofici. Actualment és consultor freelance de software immobiliari i disseny gràfic..

Trajectòria política:
Des del 2002, integrant d’un grup municipalista independent a Sant Pol. Primer a Som-hi! i actualment a Junts per Sant Pol.
A la legislatura del 2003 al 2007 va ser regidor temporalment en substitució de Salvador Sauleda i a la legislatura 2011-2015 com regidor a l'oposició.
Del 2016 al 2019, regidor delegat de Serveis Socials i Dinamització de la gent gran, i d'Habitatge.

Declaració d'activitats i béns
 

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa2: 50 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes3: 50 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebra amb la mateixa periodicitat que les sessions de Ple)
3(Se celebra una única sessió anual)

Comparteix aquesta pàgina: