Marta Boada Josep (JxCat)

Trajectòria professional
Tècnica en projectes de construcció

Trajectòria política
Regidora de l'Ajuntament en el mandat 2019-2023

Declaració d'activitats i béns
 

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)

Comparteix aquesta pàgina: