El Ple municipal

GRUP MUNICIPAL JxCat
Montserrat Garrido Romera 
Alexandre Arozamena Sáez
Marta Boada Josep
Andreu Tresserras Sauleda
 
GRUP MUNICIPAL ERC-AM
Albert Zanca i Brossa
Eva Pujol Boronat
Albert Font i Lacambra
Gemma Olivé i Mercadé

GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT
Isabel Llari Joya
David Hernández Teixidó
Anna Losantos Sistach

GRUP MUNICIPAL Junts per Sant Pol
Josep Parada Rafael

GRUP Municipal PSC-CP
Sandalio del Río Ruipérez

El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol està format per l’Alcaldia i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. Actualment, el Ple el componen 13 regidors i regidores.
 
El Ple realitza sessions ordinàries amb la periodicitat que fixi i extraordinàries sempre que sigui necessari. Per a la legislatura 2019-2023 s'ha acordat que les sessions de Ple de la Corporació es convocaran mensualment amb caràcter ordinari l’últim dijous, no festiu, de cada mes, a les 19.00 hores, a la Sala Ainaud de Lasarte, o lloc habilitat a l’efecte, amb un mínim d'11 sessions anuals (ordinàries i extraordinàries).
 
Les sessions de l’Ajuntament en Ple seran públiques, llevat del cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones.

En el document que s'adjunta es detallen les competències del Ple.

FITXERS

AdjuntMida
PDF icon Competències del Ple49.59 KB
Comparteix aquesta pàgina: