Els Grups municipals


GRUP MUNICIPAL JxCat
Montserrat Garrido Romera 
Alexandre Arozamena Sáez
Marta Boada Josep
Andreu Tresserras Sauleda

 
GRUP MUNICIPAL ERC-AM
Albert Zanca i Brossa
Eva Pujol Boronat
Albert Font i Lacambra
Gemma Olivé i Mercadé


GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT
Isabel Llari Joya
David Hernández Teixidó
Anna Losantos Sistach


GRUP MUNICIPAL Junts per Sant Pol
Josep Parada Rafael


GRUP Municipal PSC-CP
Sandalio del Río Ruipérez

Els Grups Municipals estan constituïts pel conjunt de regidors o regidores de l’Ajuntament que pertanyen a una mateixa llista electoral. En cap cas es podrà formar part de més d’un Grup Municipal. 

En el cas que algun regidor no conformi Grup Municipal, pot integrar-se en un Grup Mixt, amb participació anàloga a la dels altres grups. 

Si un regidor deixa de pertànyer a la candidatura en la que va concorre a les eleccions locals, o abandona el Grup Municipal, o es donat de baixa, quedarà com a regidor no adscrit.

Els grups municipals disposen d’una quota mensual per a despeses de funcionament del Grup fixada pel Ple.

Per a aquest mandat, les retribucions (acordades a la sessió ordinària del ple municipal del 29 de juny de 2015) són de: 50€ mensuals per cada regidor electe i 50€ més per cada grup municipal.

Comparteix aquesta pàgina: