Organització institucional

L'organització i el funcionament de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar es regeixen per les disposicions del Reglament Orgànic Municipal en els termes previstos per la legislació de règim local.

Òrgans de govern:

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar s'organitza en diferents òrgans de govern establerts en les lleis:

També existeixen els següents òrgans complementaris:

Comparteix aquesta pàgina: