Comissió de Coordinació de Govern

La Comissió de Coordinació de Govern és un òrgan municipal col·legiat integrat per tots/tes els regidors i regidores a qui l’alcalde hagi delegat competències.
 
Les seves funcions són:

  • Coordinar l’acció de govern a tot el municipi.
  • Canalitzar les demandes realitzades a través del regidor/a de les diferents àrees per tal de respondre a les necessitats de la ciutadania.
  • Examinar aquells assumptes que afectin diferents regidories i que exigeixin l’elaboració d’una proposició conjunta.
  • Deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures realitzacions o inici d’actuacions.
  • Coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents activitats municipals.
  • Informar als membres del govern de la marxa, de les incidències i el funcionament dels serveis i obres municipals.
  • Assessorar als membres del govern en la gestió de les respectives responsabilitats.
  • L’estudi i coordinació de qualsevol altra de les funcions de competència municipal.

 La Comissió es reunirà amb una periodicitat ordinària setmanal, sense necessitat de convocatòria prèvia, els dijous, a les 20 hores, i no s’aixecarà acta de la mateixa.
 

Comparteix aquesta pàgina: