Els Portaveus

Qui representa el Grup Municipal de manera ordinària i manifesta a la seva posició oficial amb relació als temes i els debats de les sessions municipals, així com en les qüestions d’ordre i de funcionament del Ple és el Portaveu.

El nomenament i el cessament del Portaveu serà decidit pel propi Grup, i serà comunicat per escrit a la Secretaria de l’Ajuntament, per a donar compte al Ple.

Els Portaveus podran delegar lliurement l’ús de la paraula en altres Regidors del Grup Municipal.

Els Portaveus del consistori de Sant Pol de Mar en el mandat 2019-2023 són els que a continuació es detallen:

  • Albert Font Lacambra, portaveu del grup municipal d'ERC-AM.
  • David Hernández Teixidó, portaveu del grup municipal CUP-Amunt.
  • Alexandre Arozamena Sáez, portaveu del grup municipal de JxCat.
  • Josep Parada Rafael, portaveu del grup municipal de Junts per Sant Pol.
  • Sandalio del Río Ruipérez, portaveu del grup municipal del PSC-CP.
Comparteix aquesta pàgina: