Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes per al mandat 2019-2023, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 4 de juliol de 2019, estan detallades per a cadascun dels regidors i regidores que conformen l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

Per a consultar-les, només cal accedir a la fitxa individual de cada càrrec electe, les quals trobareu en aquest enllaç.

Tanmateix s'informa que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar no disposa de cap càrrec eventual ni personal de confiança per al mandat 2019-2023.

FITXERS

Comparteix aquesta pàgina: