Regidoria de Comunicació i Noves Tecnologies

Què fem

​COMUNICACIÓ:

 • Coordinació, redacció i maquetació del butlletí municipal El Nou Santpolenc (ENS)
 • Gestió de continguts i actualització diària del web municipal www.santpol.cat 
 • Donar suport informatiu a la ràdio municipal Ràdio Sant Pol
 • Gestió de les diferents xarxes socials de l'Ajuntament: Facebook, Twitter, Flickr, canal Youtube
 • Redacció de notes de premsa. Convocar rodes de premsa, elaborar dossiers informatius... 
 • Supervisar la premsa diària i elaborar el recull de premsa
 • Assistir i donar cobertura informativa a actes públics i activitats organitzades per l’Ajuntament i/o entitats del poble
 • Gestió, difusió i manteniment de l’arxiu fotogràfic
 • Coordinar la difusió de les activitats del municipi en mitjans publicitaris i agendes
 • Coordinar la distribució de materials gràfics propis i aliens.
 • Preparar la informació setmanal per a la comunicació a mitjans i agents culturals.
 • Gestionar l’organització i atenció a les sol·licitud de premsa i altres mitjans de comunicació.
 • Assistir, donar cobertura informativa i difusió dels actes públics i activitats organitzades per l’ Ajuntament i/o entitats del poble.

PROTOCOL:

 • Portar l’agenda d’alcaldia.
 • Prestar suport a l'Alcalde/essa mitjançant la planificació, organització i coordinació operativa de les seves activitats d'acord amb indicacions rebudes.
 • Acompanyar a l’Alcalde/essa en totes aquelles activitats que se li requereixin i oferir-lo suport tècnic.
 • Orienta i supervisa la gestió de l'agenda política de l'Alcalde/essa, controlant les necessitats que poden sorgir per l'organització i suport dels actes programats.
 • Planifica i organitza els actes públics, reunions, entrevistes, entre d’altres, que ho requereixin, controlant amb especial cura l'aspecte protocol·lari i de les relacions institucionals.
 • Supervisar i validar els aspectes d’imatge, protocol i comunicació del conjunt de la Corporació.
 • Actua com a nexe d’unió entre l’organització política i administrativa de la Corporació, ocupant-se de la preparació i validació de la documentació necessària per l’Alcalde/essa per dur a terme la seva activitat diària.

NOVES TECNOLOGIES:

 • Manteniment i millora de les xarxes internes 
 • Renovació tecnològica del maquinari 
 • Modernització i renovació d’aplicacions 
 • Gestió tècnica del web municipal 
 • Gestió de còpies de seguretat 
 • Dinamització digital 
 • Col·laboració amb la xarxa wifi 
 • Interlocució amb el operadors telefònics

Fitxa de la regidoria

Regidor responsable: Albert Zanca
Tècnic de Comunicació i Protocol: Marc Vidal
Tècnic Informàtic: David Castells
Contacte: 
93 760 01 52 - comunicacio@santpol.cat
93 760 04 51 - informatica@santpol.cat

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h

Comparteix aquesta pàgina: