Regidoria de Medi Ambient

Què fem

  • Recollida d'escombraries

L’Ajuntament té implantat un sistema de recollida de residus porta a porta de totes les fraccions al centre urbà i es recullen d’acord amb el calendari següent:

A la resta del municipi la recollida es realitza mitjançant contenidors.
Recordar que també es realitzen les següents recollides:

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS: PRÈVIA TRUCADA AL 937 905 560
RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS: Tots el dilluns, a la porta de casa en bosses o fardes ben lligades i un màxim de tres per habitatge i dia de recollida.
 
DEIXALLERIA DE LA VALLALTA: 93 760 21 58
HORARI: DE DIMARTS A DISSABTE DE 9h a 16h        
                DIUMENGE DE 9 A 14H

  • Lluita contra en canvi climàtic

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (PAES) és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la Comissió Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses el 31 d’octubre de 2011.
El Pacte d’Alcaldes i Alcaldessses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables.
Els Alcaldes i Alcaldesses signants del Pacte es comprometen a reduir les emissions de GEH en els seus territoris en més d’un 20% mitjançant l’aplicació d’un Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) que inclou un inventari de les emissions de referència i la definició de les accions a endega per fer realitat aquests valors de reducció.
L’ajuntament va redactar i aprovar el PAES en data 15 d’abril de 2013.
Les accions es centren, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, així com en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.
Actualment ja s’està treballant en la renovació de l’enllumenat públic.