Regidoria de Medi Ambient

Què fem

 • Recollida d'escombraries

L’Ajuntament té implantat un sistema de recollida de residus porta a porta de totes les fraccions al centre urbà i es recullen d’acord amb el calendari següent:


A la resta del municipi la recollida es realitza mitjançant contenidors.

Recordar que també es realitzen les següents recollides:

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS: PRÈVIA TRUCADA AL 937 905 560
RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS: Tots el dilluns, a la porta de casa en bosses o fardes ben lligades i un màxim de tres per habitatge i dia de recollida.
RECOLLIDA DE BOLQUERS: Cal treure'ls en una bossa a part identificada amb els adhesius que facilita l'Ajuntament.
 
DEIXALLERIA DE LA VALLALTA: 93 760 21 58
Carretera BV-5128 de Sant Pol a Sant Cebrià

Horari de funcionament a partir de l'1 d'abril de 2021*:

 • DE DIMARTS A DIVENDRES DE 9 A 13H I DE 16 A 19H 
 • DISSABTE I DIUMENGE DE 9 A 14H (Tancat els diumenges que cauen en festiu)
 • DILLUNS TANCAT

(*La deixalleria romandrà tancada els dies festius locals i nacionals)

DEIXALLERIA MÒBIL: El segon divendres de cada mes, a la plaça Anselm Clavé (plaça de l'Hotel). El quart divendres de cada mes, a la plaça de l'Estació. Ambdós dies, en horari de 12 a 14h.

 • Lluita contra en canvi climàtic

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (PAES) és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la Comissió Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses el 31 d’octubre de 2011.
El Pacte d’Alcaldes i Alcaldessses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables.
Els Alcaldes i Alcaldesses signants del Pacte es comprometen a reduir les emissions de GEH en els seus territoris en més d’un 20% mitjançant l’aplicació d’un Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) que inclou un inventari de les emissions de referència i la definició de les accions a endega per fer realitat aquests valors de reducció.
L’ajuntament va redactar i aprovar el PAES en data 15 d’abril de 2013.
Les accions es centren, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, així com en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.
Actualment ja s’està treballant en la renovació de l’enllumenat públic.

La contaminació acústica és un dels principals indicadors de la qualitat ambiental de les nostres ciutats i per això s’ha de tractat i valorar com un contaminant més que ens afecta a tots.
Tal com s’exposa en el preàmbul del Decret 176/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la zonificació acústica del territori ha de tenir en compte l’ús predominant del sòl, alhora que s’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment pels nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll.

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i ajuntaments i s'agrupen segons proximitat dels termes municipals. En el nostre cas formem part de l'ADF Canet - Sant Pol i Sant Cebrià de Vallalta.
La finalitat de l'ADF és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
L'ADF de la Vallalta té un web específic:  http://www.actiweb.es/adfvallalta/
Més informació al web de la Generalitat

 • Agenda local 21

Accediu a la pàgina de l'Agenda 21

 • Agricultura
 1. Programa d’assessorament in situ
 2. Pla de fertilització
 3. Mercat de proximitat
 4. L’Ajuntament ha posat en marxa l’any 2013 un programa d’assessorament als productors agrícoles del municipi, i aquells que ho necessitin poden disposar de la visita d’un tècnic agrícola per tal de rebre assessorament en matèria de sanitat vegetal o d’altres problemes del seu conreu particular.
 5. D’altra banda s’han realitzat un paquet de mesures amb l’objectiu de dissenyar un programa de fertilització, orientat a les bones pràctiques, a aquells que han volgut participar.

Aquest paquet de mesures ha consistit en el següent :

 • Dues xerrades teòriques on s’ha intentat donar una visió global del sistema ecològic i el  sòl.
 • Una xerrada pràctica amb sortida de camp a una finca de Sant Pol, s’han recollit mostres de sòl i aigua de dues finques interessades en participar.
 • Finalment, amb els resultats a la mà s’ha realitzat un pla de fertilització a les dues finques que es va presentar el dissabte 11 d’octubre. 
   
 • Verd urbà

Manteniment de l’arbrat viari, places jardins i parcs urbans.

 • Control de les emissions electromagnètiques

La Generalitat de Catalunya ha dissenyat la política de la governança radioelèctrica, que té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar l'accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament suficient, ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu, la Generalitat ha estat desenvolupant diversos projectes durant els darrers anys, amb la intenció de mostrar a la ciutadania informació objectiva sobre la telefonia mòbil i els camps electromagnètics. Entre aquests projectes, es troben la xarxa SMRF d'equips de monitoratge de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic i el projecte GECODIT, d'implementació de metodologies de consens en el desplegament d'infraestructures de telefonia mòbil en entorn urbà. 
L'any 2009, la Generalitat de Catalunya va sol·licitar cofinançament a la Comissió Europea, a través de l'instrument LIFE, per al projecte Radio-electric governance: environment and electronic communications policies for deployment of radiocom infraestructures. Una de les accions del projecte consisteix en l’adquisió d’equips portàtils de mesura del nivel de camp electromagnètics, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar té un d’aquests equips a la seva disposició per tal de poder mesurar els nivells de camp electromagnètic al municipi de les bandes de freqüència de 100kHz a 8 GHz.

 • Vigilància contra incendis

Redacció i execució juntament amb Diputació de Barcelona i les ADF del Pla municipal de Prevenció d’incendis forestals (PPI).

Fitxa de la regidoria

Regidora responsable: Isabel Llari
Tècnica de Medi Ambient: Elena Fernández
Contacte: 93 760 04 51 - mediambient@santpol.cat
Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h

Comparteix aquesta pàgina: