Regidoria de Seguretat

Fitxa de la regidoria

Regidor responsable: David Hernández Teixidó

Cap de policia: Joan Chimisanas

Contacte: 93 760 05 19 / 609 306 609 - policia@santpol.cat

Horari d'atenció administrativa: De dilluns a divendres de 9 a 14h

Web de la policia

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions encaminades a vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques i fer complir les ordenances municipals i els bans. Aquesta àrea també actua en els àmbits de protecció civil, seguretat vial, circulació i ordre públic.

Aquesta regidoria gestiona i coordina l'actuació de la Policia Local, que centra la seva activitat en diversos àmbits: policia de circulació, policia jurídica i de seguretat ciutadana, policia administrativa, policia assistencial i de proximitat.

Aquests serveis es coordinen amb les tasques que realitzen altres cossos de seguretat. Amb aquesta finalitat es va crear la Junta Local de Seguretat, que es reuneix periòdicament i que tracta diferents temes relacionats amb la seguretat ciutadana. Formen part de la Junta Local de Seguretat l'alcalde i representants de tots els cossos de seguertat i prevenció que actuen a Sant Pol de Mar.

 

Comparteix aquesta pàgina: