Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran

Què són els Serveis Socials?

És un servei públic de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, format per un equip multidisciplinar, que dirigeix la seva actuació a tots els habitants de la vila. 

Oferim un conjunt d’actuacions i recursos destinats a promoure l’atenció, la intervenció i el tractament de les persones i/o famílies en situació de dificultats socials. 

Què fem?

 • Donar informació, orientació, assessorament i suport en situacions de dificultat personal, familiar i/o socials.
 • Es fa detecció, prevenció i intervenció en situacions de risc social.
 • Atenció a la infància i adolescència i assessorament a joves.
 • Coordinació amb llar d’infants, centre escolars de primària i secundaria. Pla d’absentisme, promoció i seguiment socioeducatiu.
 • Informació, tramitació i seguiment de prestacions i recursos tant socials com econòmics:
 • Es facilita l’accés a recursos i serveis especialitzats, quan cal.
 • S’ofereix i gestiona el serveis de suport a domicili i Teleassistència, en situacions de manca d’autonomia personal i /o necessitat de suport familiar. 
 • Promoció d’activitats comunitàries amb diferents col·lectius de la població: 
  • Taller de la memòria per gent gran.
  • Projecte voluntaris per la llengua.
  • Cicle de xerrades i tallers.
  • Excursions per a gent gran.
  • ...

    *Les activitats poden variar en funció de les necessitats detectades. 

 • Coordinacions amb entitats i serveis locals i/o comarcals, recursos especialitzats, administracions públiques, etc 

Fitxa de la regidoria

Regidora responsable: Gemma Olivé
Coordinadora: Maria Peña 
Treballadora Social: Susanna Maranges
Educadores socials: Anna Puig i Maria Peña
Treballadora familiar: Dolors Barros
Informadora del servei i Aux. Administrativa: Patrícia Llauger i M. Jesús Álvarez
Contacte: 93 760 09 09 / 62793 11 81 - serveissocials@santpol.cat 
 

Horari presencial d' atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 8h a 15h

Entrevistes de seguiment en horari de tarda prèviament concertada amb les tècniques de Benestar Social

Treball comunitari fora de les oficines: dimecres fins les 18h i dijous fins les 19h

Comparteix aquesta pàgina: