Regidoria d'Urbanisme

Què fem

Aquesta regidoria té cura del planejament i de la gestió urbanística del municipi. 

  • Du a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències urbanístiques i d'activitats dels particulars. Al mateix temps, vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local. Alhora atorga les autoritzacions per ocupar la via pública vinculades a les llicències d'obres i/o activitats.
  • En l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, tramita, impulsa i resol els expedients administratius que generin aquestes reclamacions.
  • Es tramiten també les contenciosos-administratius que s'interposen contra l'exercici de les competències assignades a aquesta regidoria.
  • S'ocupa del cadastre.

Fitxa de la regidoria

Regidora responsable: Isabel Llari
Horari de visites concertades:
Dilluns, dimarts i dimecres, de 9.30 a 11 h

Arquitecta municipal: Núria Fàbregas
Arquitecta tècnica: Carme Vives
TAG Urbanisme: Lídia Sagristà
Enginyer municipal: Xavier Palacios

Contacte: 93 760 04 51 - urbanisme@santpol.cat
Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Consultes tècniques: De dilluns a divendres de 13 a 14 h
Visites concertades amb l'arquitecta: Dimecres d'11 a 14 h
Visites concertades amb l'enginyer: Dimarts d'11 a 14 h

Comparteix aquesta pàgina: