Arxiu Digital

En virtut dels acords presos entre l’Ajuntament de Sant Pol i l’Arxiu Comarcal del Maresme, s’han posat a disposició de la ciutadania tot un seguit de documents de l’AMSP a través del portal de la Generalitat de Catalunya Arxius en línia” . A continuació trobareu una breu descripció dels fons que podeu consultar, amb els enllaços corresponents per tal d’accedir-hi telemàticament.

Llibres de sessions dels òrgans de govern municipals

Es tracta dels Llibres d’actes del Ple Municipal, des de 1841, i els de la Junta de Govern local i òrgans precedents, des de 1874. Un total de 136 volums, que en el seu dia van ser digitalitzats per l’Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Consulta aquí

Repartiment del cadastre de Sant Pol 1737

Llibre de repartiment de l’impost del reial cadastre de l’any 1737 a la vila de Sant Pol de Mar. Un dels documents més antics i rellevants del fons municipal, que conté les imposicions fiscals sobre les propietats dels caps de cada casa. Consulta aquí 
 

Col·lecció de pergamins i documents en paper de la Universitat de Sant Pol

La Universitat és com s’anomena la institució premunicipal,  la col·lectivitat o el comú de les persones d’una vila o parròquia, formada pels caps de casa i revestida d’una certa personalitat pública, a la qual eren reconeguts uns privilegis i la representació davant del senyor feudal. Sant Pol estava dins la jurisdicció senyorial del castell de Montpalau, primer en mans dels Cabrera i més tard dels Montcada. Consulta aquí

Col·lecció de pergamins del Monestir de Sant Pau del Maresme

Col·lecció de 8 pergamins que fan referència al Monestir de Sant Pau. Consulta aquí
 

Hemeroteca

Aquí hi trobareu enllaços per accedir a publicacions de contingut històric sobre Sant Pol que es poden consultar en línia.

 

Comparteix aquesta pàgina: