Crèdits

Continguts i text

Ajuntament de Sant Pol de Mar
Pl. de la Vila 1
08395 Sant Pol de Mar
93 760 04 51
oac@santpol.cat

Coordinació

Marc Vidal Planet
Àrea de Comunicació Aj. de Sant Pol
comunicacio@santpol.cat

Disseny

Noè Fanlo: www.noefanlo.info

Programació i desenvolupament

Pol Maresma: www.polnetwork.com
Jaume Pomés: www.tudiras.net

Fotografies

Ricard Estol: www.pituestolfotografia.com
Àrea de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
 

Tecnologies

Aquest lloc web s'ha desenvolupat utilitzant eines Open Source.

Gestor de continguts

CMS Drupal 7 www.drupal.org amb diversos mòduls extra i personalitzacions a mida.

Servidor Web

Apache 2 www.apache.org

Servidor de Base de dade:

Mysql www.mysql.com

SO Servidor

GNU/Linux Ubuntu basat en Debian www.ubuntu.com

Entorn de desenvolupament

Eclipse www.eclipse.org

Icones

Font Awesome (Github)

Comparteix aquesta pàgina: