Encara tens temps de sol•licitar un hort urbà, demana el teu!

dilluns, 18 Desembre, 2017

Per primer cop, la ciutadania de Sant Pol podrà participar en l’adjudicació de parcel·les de titularitat municipal.

La Regidoria de Medi Ambient del consistori ha obert el període de sol·licitud d’aquestes parcel·les que es podran demanar fins el proper 16 de gener del 2018. Per formalitzar la petició, els participants s’hauran d’inscriure en un sol grup dels que es citen a continuació:

Grup 1: Persones majors de 60 anys, jubilades i que no duguin a terme cap activitat remunerada
Grup 2: Persones amb alguna minusvàlua reconeguda i que no duguin a terme cap activitat remunerada
Grup 3: Persones que no pertanyen al grup 1 i 2

Per poder optar a l’adjudicació, caldrà reunir les següents condicions:

  1. Ser persona física i major d’edat
  2. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar
  3. Estar empadronat a Sant Pol de Mar amb una antiguitat mínima de 3 anys
  4. No tenir deutes amb l’Ajuntament
  5. No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de conreu

La presentació de la sol·licitud no té cap cost associat, però els adjudicataris finals hauran de pagar una fiança de 50€, que serà retornada sempre i quan es deixi la finca en les mateixes condicions que es va autoritzar, així com també un cànon anual de 60€.

 Si la iniciativa és del vostre interès, podreu fer la vostra sol·licitud personalment al Servei d’Atenció Ciutadana fins el proper 16 de gener.
 
 

Comparteix aquesta pàgina: