Sol·licita les ajudes individuals de menjador escolar que gestiona Serveis Socials

dilluns, 28 Maig, 2018
La convocatòria s’obrirà el proper dilluns 4 de juny i es tancarà el dia 15 del mateix mes.

Un any més, la Regidoria de Serveis Socials facilita a la ciutadania la tramitació de les ajudes individuals de menjador que ofereix el Consell Comarcal del Maresme. Per poder accedir-hi, tothom qui ho sol·liciti haurà de tenir matriculats els seus infants a un centre educatiu sostingut amb fons públics i cursar el segon cicle d’educació infantil o altres ensenyaments obligatoris.

Com a criteri principal, a l’hora d’atorgar aquestes ajudes, es tindrà en compte la situació socioeconòmica que tenia la unitat familiar l’any anterior a la convocatòria. Per aquest motiu, es demana la documentació complementària de la situació econòmica del 2017, presentant la declaració de la renda o altra documentació acreditativa com la del PIRMI, pensions no contributives, jubilació, invalidesa...

La família sol·licitant també pot acompanyar aquesta documentació del carnet de família nombrosa o monoparental, d’una resolució d’acolliment per la DGAIA, d’un certificat de discapacitat de l’alumne o dels germans, entre d’altres. Trobareu les bases completes en aquesta notícia, així com també la sol·licitud que haureu de presentar degudament complimentada al registre d’entrades de l’Ajuntament de Sant Pol. En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb els Serveis Socials Municipals, trucant al telèfon: 93.760.09.09.

GALERIA D'IMATGES

Comparteix aquesta pàgina: