Per què el mar està més brut aquest estiu?

dijous, 6 Agost, 2020

D'ençà que ha començat la temporada de platges, nombrosos banyistes s'han posat en contacte amb aquest Ajuntament per manifestar la seva preocupació per les deixalles i l'escuma que sura al davant de la costa.

Tot i la manca de competències de l'Ajuntament sobre la neteja de les aigües de bany, sí que ens preocupa la situació i volem informar a la ciutadania sobre el per què es produeix.

En aquest sentit, les tempestes que estem patint enguany (reforçades amb els forts temporals del gener i del passat abril), els quals han estat portant al mar gran quantitat de sediments i troncs, i sumat a tots els residus abandonats per les persones a les lleres de les rieres, han provocat que els residus que han anat a parar al mar acabin retornant a la costa pels efectes de les corrents marines.

Pel que fa a les escumes, aquestes es generen per processos naturals relacionats amb la degradació de la matèria orgànica del mar i la producció vegetal pròpia del medi marí, i per tant, la seva presència a les aigües litorals està associada, majoritàriament, a processos de caràcter natural i no a episodis de contaminació de les aigües.

Si a l'efecte d'aquestes tempestes i de l'escuma hi afegim els residus que de manera habitual la gent aboca directament al mar, obtenim la resposta a l'estat del mar i de les platges d'aquest estiu, no només a Sant Pol sinó també a la resta de la costa. Prova d'això, tenim la gran quantitat de mascaretes i residus plàstics que hi trobem.

En cas de voler conèixer amb més detall per què es formen les escumes, podeu consultar aquest document de l'ACA.

A més, si desitgeu saber l'estat de cada platja, o si hi ha alguna incidència, podeu consultar la pàgina www.platges.cat, la qual s'actualitza diàriament, així com el web de platges de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Comparteix aquesta pàgina: