Més de 75.000 euros destinats al reforç dels serveis en temporada d'estiu

dijous, 15 Octubre, 2020

Un cop acabada la temporada d'estiu, el consistori ha fet balanç de l'increment dels serveis prestats durant aquest període, especialment en matèria de platges, tractament de residus i seguretat ciutadana, en benefici de tota la ciutadania.

Així, en matèria de platges, les actuacions realitzades aquest d’estiu 2020 han anat encaminades a restablir l'estat de les platges després del temporal Glòria i, d'altra banda, a aplicar les accions i mesures pertinents per reduir el risc de contagi de la COVID-19 als usuaris de les platges.
 
La neteja dels efectes del Glòria de la platja de Can Villar fins al búnquer es va fer respectant la desembocadura de la riera amb maquinària de petit impacte i es van realitzar els treballs de reposició del camí, així com la neteja  per tal de garantir l’accés dels usuaris a la platja, guingueta i la mobilitat de tots els  serveis municipals.

   
 
Quant a la neteja diària de les platges, s’ha prioritzat la recollida manual de residus i el garbellat, enlloc de l'ús de màquines que poden ocasionar el soterrament d’aquests. Es va Instal·lar cartelleria i senyalització recordant les obligacions als usuaris de mantenir la distància social i complir totes les normes d’higiene i les mesures de control d’aforament a les platges, a més d'equipar els banys amb aixetes amb sensor de cabal d’aigua per tal de no ser manipulada, a més de sabó i gel hidroalcohòlic, tovalloles d’un sol ús, papereres amb pedal i retolació informativa a les entrades. També s'han contractat agents cívics durant tota la temporada per fer inspecció i detectar incidències. 

QUADRE DESPESES ADDICIONALS 2020 PLATGES SANT POL DE MAR

Actuació  Import Motiu
TREBALL INICIAL DE NETEJA  PEL TEMPORAL GLORIA    23.155,84 € Glòria
REPOSICIÓ DE CAMÍ – ACCÉS GUINGUETA      1.015,80 € Glòria
BUIDATGE D’AIGUA DEL PAS DE  LA RIERA AMB CAMIÓ CISTERNA          632,80 € Glòria
BASES DE DUTXA I PASSERES      4.647,71 € Glòria
TRASLLAT MÒDUL DE SOCORRISME      1.936,00 € Glòria
SENYALITZACIÓ RECOMENACIONS          238,98 € Covid
CONTRACTACIÓ AGENTS CÍVICS    25.946,56 € Covid
MEGAFONIA          832,76 € Covid
TREBALLS EXTRAORDINARIS DE NETEJA (19.502,48€ treballs ordinaris)      1.000,00 € Glòria
REPARACIONS I MANTENIMENT XARXA D’AIGUA      2.106,43 € Glòria
DESBROSSAMENTS I NETEJA DE CAMINS I ACCESSOS      1.894,86 € Glòria
MOVIMENT DE TERRES OBERTURA DE TORRENTS I RIERA      2.952,22 € Glòria
SENYALITZACIÓ VERTICAL INFORMATIVA      2.360,00 € Covid
TRANSPORT DE RESIDUS      2.226,40 € Glòria
TOTAL 70.946,36 €  

 

Pel que fa a la recollida de residus, l'Ajuntament ha portat a terme un reforç del servei durant l'estiu tant en la recollida de mobles i trastos vells a totes les àrees de contenidors els dilluns (4.361,28€ de sobrecost), com en la neteja de les àrees i la recollida dels dijous i divendres, així com en la neteja de totes les àrees per part de la brigada municipal.

Tanmateix, s'han ampliat les àrees incloses en la recollida de reforç d’envasos dels dimecres. Concretament a l'entrada de Sant Pol Residencial, Garbí amb carretera Vella, Onze de Setembre al costat del cementiri, Raimon Planiol Claramunt, La Sènia, Parc del Litoral, Carrasco i Formiguera, Plaça Sant Cristòfol, Pau Simon. En aquesta mateixa línia, s'han ampliat el nombre de contenidors a les àrees de Roques Blanques (1 addicional de cartró i 1 d'envasos), 11 de setembre (1 d'envasos), Morer (1 de cartró), Joan Maragall (1 d'envasos), Avd. Garrofers (1 d'envasos), Sant Pol 2000 (1 d'envasos) i 
Rajoleria (es va col·locar una banyera d’ús exclusiu per la neteja de la platja).
 
També es va realitzar un canvi d’ubicació de l’àrea de contenidors de Roques Blanques a causa dels continus abocaments de residus que no pertocaven, s’han obert 7 expedients sancionadors i s’ha advertit a aquells ciutadans que s’ha detectat que feien servir les àrees de contenidors quan al seu carrer tenen implantat el servei de recollida porta a porta. A més, els contenidors cremats en tres ocasions aquest estiu es van reposar  immediatament.

La comparativa dels residus recollits en els mesos d’estiu de l’any 2019 i 2020 posen de manifest que són les fraccions d'envasos i de paper/cartró les que han experimentat un augment notable aquesta temporada.

    2019 2020 VARIACIÓ
FORM (orgànic) JUNY/JULIOL/AGOST 181.360 180.660 -0,3
REBUIG JUNY/JULIOL/AGOST 464.920 458.000 -1,49%
ENVASOS  JUNY/JULIOL/AGOST 70.920 81.620 15%
PAPER JUNY/JULIOL/AGOST 64.080 73.720 15%
VIDRE JUNY/JULIOL/AGOST 88.420 88.180 -0,27%
   
   

En matèria de Seguretat Ciutadana, la Policia Local s'ha dotat de nous agents i ha augmentat el servei de vigilància a la via pública. Pel que fa a les molèsties veïnals, el fet que els locals d'oci no hagin pogut obrir aquest estiu ha propiciat l'augment de festes en habitatges privats, amb les conseqüents queixes dels veïns. Per aquest motiu s’han realitzat un total de 81 serveis (xivarri de persones al carrer, habitatges, locals i platges), 28 dels quals han estat en habitatges i es van interposar tres denúncies per aquesta conducta.

També la situació derivada de la pandèmia ha provocat que la Policia Local hagi estat requerida 17 vegades per “botellons” a les zones de la platja, del Parc del Litoral i del pavelló. En la majoria dels casos, els grups deixaven de beure i es dispersaven en arribar la patrulla. Tot i això, es van realitzar 4 denúncies per consum d'alcohol a la via pública i 5 per consum i tinença d’estupefaents.

I en relació al control de les mesures anti-Covid, es van realitzar 9 serveis de tancament de platja i de peticions per queixes de les agents cíviques. També es va fer control de mascaretes amb un total de 2.717 avisos i 8 sancions fins al setembre.

Comparteix aquesta pàgina: