S'inicien els treballs de revisió del POUM de Sant Pol de Mar

dijous, 27 Gener, 2022

El passat 23 de desembre  l'Ajuntament va adjudicar el contracte de servei de revisió, redacció i tramitació del POUM de Sant Pol de Mar a l'equip d'arquitectes EDUARD FENOY I ASSOCIATS per un import de 118.728,40€ (IVA exclòs), després que aquest obtingués la major puntuació dels tres equips redactors que van concórrer a la licitació pública. L'equip de FENOY, compta amb una amplia experiència en l'àmbit de l'urbanisme i la redacció de figures de planejament general i derivat. 

El Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) de Sant Pol de Mar va ser aprovat el 12 de febrer de 1992. Aviat farà, doncs, gairebé 30 anys de l'aprovació del planejament general encara avui vigent.

En dues ocasions hi va haver intents de dur a terme la revisió d'aquest, aprovant inicialment el POUM, els anys 2006 i 2014 respectivament. Per motius diversos, en ambdues ocasions els tràmits van quedar aturats, sense arribar a produir-se l'aprovació provisional, i per tant, tampoc la definitiva.

Així doncs, el punt de partida per la revisió del POUM serà el document aprovat inicialment l'any 2014, adequant-lo a la legislació i la normativa vigent en matèria urbanística i incorporant les modificacions derivades d'actuacions ja realitzades o figures de planejament aprovades des del 2014 fins a la data actual.

La tramitació de les diferents fases que conformen un POUM es portaran a terme en compliment del Text Refós de la Llei d'urbanisme, i amb el corresponent programa de participació ciutadana.

Comparteix aquesta pàgina: