Recuperació de la vegetació autòctona a la desembocadura de la riera

divendres, 28 Gener, 2022

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar plantarà properament diverses espècies vegetals al tram que comprèn de l'escola Sant Pau fins a la desembocadura de la riera. Es tracta d'una actuació emmarcada en el projecte d'eliminació d'espècies vegetals invasores, com són els canyissars, i la reaturació d'espècies autòctones de la riera de la Vallalta, com ara els alocs.

Els treballs es coordinen des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'eliminació de les canyes per, posteriorment, procedir a la plantació d'alocs (Vitex agnus-castus), magraners (Punica granatum) i vinca (Vinca major) al marge dret de la riera, davant del Parc de Can Villar.

D'aquesta manera es vol recuperar la comunitat d'alocar que, de forma natural, havia ocupat els marges de les rieres maresmenques abans que s'introduís la canya (Arundo donax), la qual s'ha demostrat que és invasora. Aquesta no només elimina els alocars, sinó que també complica el curs de les aigües pluvials en cas de pluja, cosa que no passa amb l'alocar.

Comparteix aquesta pàgina: