Seu electrònica

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l’Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

www.seu-e.cat/web/santpoldemar

Avís: 
D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència del propi Reial Decret. Tanmateix s'han establert excepcions a la suspensió general que permeten la tramitació d'alguns procediments. Us informem que quan s’aixequi la suspensió es reiniciarà el còmput dels terminis, sense perjudici que s’acordi l’ampliació dels terminis en virtut del previst a la normativa de procediment administratiu comú.

Portal de transparència

La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania. Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara.

e-Tram

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. Amb l'e-Tram podreu:

  • Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
  • Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
  • Consultar l'estat i el contingut del seus tràmits
e-Tauler

Llistat d'anuncis exposats

Canal RSS disponible

Tràmits i gestions

Informació sobre els diferents tràmits i gestions a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

Contractació pública

Perfil del contractant, licitacions, adjudicacions i formalitzacions.

Factura electrònica

L'e.FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

e-Notum

Notificacions i comunicacions electròniques. Accés amb certificat digital o contrasenya d'un sol ús.

Comparteix aquesta pàgina: