Calendari fiscal

Al document adjunt del peu d'aquesta pàgina trobareu el calendari fiscal per a l'any 2021.

Així mateix, teniu també disponible el calendari fiscal del present 2020 amb les modificacions en els terminis introduïdes amb motiu del Covid-19.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar té delegada la gestió i cobrament dels impostos i de les taxes municipals en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Per a més informació, podeu accedir a http://orgt.diba.cat/cat/
 

Comparteix aquesta pàgina: