Tràmits

L'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar tota una sèrie de tràmits tant de manera presencial com telemàtica.
En el cas dels tràmits telemàtics, cal disposar d'algun tipus de certificat o signatura electrònica.
Des del següent enllaç podeu obtenir el certificat Idcat mòbil.

Per facilitar la cerca del tràmit que voleu realitzar, utilitzeu el cercador que teniu a l'esquerra.

Títol Tipus Com es pot fer?
Alta o Canvi en el padró municipal d'habitants Padró d'Habitants Presencialment
Bonificació de l’IBI Tributs Presencialment
Bonificació de l’impost de vehicles Tributs Presencialment
Bústia d'Alcaldia Genèrics Presencialment, Internet
Canvi de domicili fiscal o a efectes notificació Tributs Presencialment
Canvi domicili vehicle Tributs Presencialment
Certificat d’empadronament històric Padró d'Habitants Presencialment
Certificat o volant de convivència actual Padró d'Habitants Presencialment
Certificat o volant d’empadronament actual Padró d'Habitants Presencialment
Comunicació prèvia d'inici d'activitat de Llar Compartida Turisme Internet
Comunicació prèvia d'instal·lació d'autoconsum de plaques solars fotovoltaiques Urbanisme Presencialment
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI TITULAR DE SEPULTURA ENTRE VIUS Cementiri Presencialment
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI TITULAR DE SEPULTURA PER CAUSA DE MORT Cementiri Presencialment
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS Urbanisme Presencialment
Comunicació prèvia obres de petita entitat Urbanisme Presencialment
DEVOLUCIÓ DE FIANCES DE LES LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS Urbanisme Presencialment
DRET FUNERARI EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE DRET D’ÚS Cementiri Presencialment
Duplicat de rebuts Tributs Presencialment
DUPLICAT DEL TÍTOL DE DRETS FUNERARIS PER PÈRDUA PER COMUNICACIÓ PRÈVIA Cementiri Presencialment
Duplicat d’avisos de pagament - Tributs Tributs Presencialment, Telèfon
Exempció de la Taxa per Prestació del Servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials per autogestió Tributs Presencialment
Exempció de l’IBI Tributs Presencialment
Inscripció en el cens municipal d'animals domèstics de companyia Salut Pública Presencialment
Instància Genèrica Genèrics Presencialment, Internet
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos Salut Pública Presencialment

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: