Tràmits

Utilitzeu el cercador per accedir al tràmit desitjat.

Títol Tipus Com es pot fer?
Alta o Canvi en el padró municipal d'habitants Padró d'Habitants Presencialment
Bonificació de l’IBI Tributs Presencialment
Bonificació de l’impost de vehicles Tributs Presencialment
Bústia d'Alcaldia Genèrics Presencialment, Internet
Bústia de la ciutadania Genèrics Internet
Canvi de domicili fiscal o a efectes notificació Tributs Presencialment
Canvi domicili vehicle Tributs Presencialment
Certificat d’empadronament històric Padró d'Habitants Presencialment
Certificat o volant de convivència actual Padró d'Habitants Presencialment
Certificat o volant d’empadronament actual Padró d'Habitants Presencialment
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI TITULAR DE SEPULTURA ENTRE VIUS Cementiri Presencialment
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI TITULAR DE SEPULTURA PER CAUSA DE MORT Cementiri Presencialment
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS Urbanisme Presencialment
Comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT) Turisme, Urbanisme Presencialment