Tràmits

Utilitzeu el cercador per accedir al tràmit desitjat.

Títol Tipus Com es pot fer?
Modificació titular de Béns Immobles Tributs Presencialment
Obres Urbanisme Presencialment
Ocupació i restricció VIA PÚBLICA Policia Local Presencialment
Ocupació via pública QUIOSCS Comerç, Promoció Econòmica Presencialment
Ocupació via pública TAULES I CADIRES Comerç, Promoció Econòmica Presencialment
Preinscripció i matriculació Educació Presencialment, Internet
Recurs a una multa Policia Local Presencialment
Sol.licitud de duplicat d’una placa de gual Guals Presencialment
Sol·licitud de llicència de contra gual Guals Presencialment
Sol·licitud de llicència de gual Guals Presencialment
Sol·licitud de subvencions Cultura, Educació Presencialment
Sol·licitud de talls de carrer i reserva d’estacionament Policia Local Presencialment
Sol·licitud d’espai per a una fira Comerç, Fires, Promoció Econòmica Presencialment
Sol·licitud d’espais municipals Genèrics, Cultura, Joventut Telèfon, Correu electrònic
Sol·licitud permís per a fer trasllat de despulles Cementiri Presencialment
Sol·licitud subvenció rehabilitació de parets mitgeres Urbanisme Presencialment
Sol•licitud de baixa llicència de gual, amb la corresponent baixa del padró tributari de guals Guals Presencialment
Tarifa reduïda de la taxa pel subministrament d’aigua, per als col•lectius de famílies nombroses, pensionistes i persones que viuen soles i famílies monoparentals Tributs Presencialment
Tarifa reduïda de la taxa per prestació del servei de Gestió de Residus Municipals, per als col·lectius de famílies nombroses, pensionistes i persones que viuen soles i famílies monoparentals Tributs Presencialment
Tramitació anul·lació Domiciliacions Bancàries Tributs Presencialment, Telèfon
Tramitació de Domiciliacions Bancàries Tributs Presencialment, Telèfon

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: